ALFA PRIM przenosi się do nowej siedziby.

Wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów informujemy, iż z dniem 1 października 2017r. firma Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM zmieniła adres swojej siedziby. Obecny adres to:
Plac Grunwaldzki 8-10/1, 40-127 Katowice.
Pozostałe dane firmy nieuległy zmianie.

Nowa siedziba ALFA PRIM znajduje się tym samym budynku, co dotychczas, lecz nie na pierwszym piętrze, lecz na parterze.
Po wejściu do biurowca od Placu Grunwaldzkiego (główne wejście), z holu należy kierować się do korytarza w lewo. Pierwsze drzwi w korytarzu po lewej stronie, to nasze obecne biuro, do którego serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:59-13:01.

Budynek, w którym znajduje się biuro ALFA PRIM z zewnątrz i z oddali.


Komentarze są zamknięte.