Bezpłatne szkolenia m.in. z zakresu ECDL dla młodych osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego (młodzież NEET).

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu „Kompetencje cyfrowe dla NEET”, w ramach którego młode (młodzież NEET) osoby z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i stażu, (za udział w których otrzymują atrakcyjne stypendium).

Do kogo jest skierowany projekt?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-24 lata, zamieszkujących woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich czterech tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • nie szkolą się.

Kogo zaprasza się do udziału w projekcie?

Do projektu szczególnie zapraszane są osoby z niepełnosprawnościami, zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji i aktywizacją zawodową (zdolne do podjęcia pracy).

Co oferowane jest w projekcie?

Uczestnikom/uczestniczkom projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w zakresie:

 1. Poradnictwa zawodowego.
 2. Szkoleń zawodowych, takich jak:
  • ECDL BASE (B1 – Podstawa pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne) – 80 h.
  • ECDL IT Security (kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi) – 20h.
  • Efektywne kierowanie zespołem 15h.
 3. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie i na wybranym stanowisku.
 4. Pośrednictwa pracy.

Kto będzie szkolił z zakresu ECDL?

Szkolenia z zakresu ECDL prowadzić będą pracownicy ALFA PRIM w naszym mobilnym laboratorium ECDL. Mają oni niezbędne doświadczenie i umiejętności do skutecznego nauczania osób z niepełnosprawnościami.

Co gwarantowane jest uczestnikom projektu?

Dla każdego uczestnika gwarantowane jest:

 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 764,75 zł netto,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł netto za każdy miesiąc stażu,
 • materiały szkoleniowe.

Ile kosztuje udział w projekcie?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gdzie można uzyskać więcej informacji oraz pobrać dokumentację zgłoszeniową do udziału w projekcie?

Więcej informacji oraz dokumentację można uzyskać na stronie http://www.euro-konsult.pl/szkolenia/woj-slaskie/278-kompetencje-cyfrowe-dla-neet-woj-slaskie.html lub u koordynatora projektu pod numerem tel. 728 450 317.
W sprawie szkoleń z zakresu ECDL można kontaktować się także z naszą pracownicą – Darią Bizoń pod numerem tel. 531 220 728 lub adresem poczty elektronicznej szkolenia@alfaprim.com.pl.

Zdobądź cenną wiedzę za darmo! Weź udział w projekcie, bo warto!


Komentarze są zamknięte.