Konferencja: „Poznaj nas – dorosłe osoby głuchoniewidome we współczesnym świecie” we współpracy z ALFA PRIM.

21 lutego 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach Bogucicach miała miejsce konferencja pt.: „Poznaj nas – dorosłe osoby głuchoniewidome we współczesnym świecie”. Honorowy patronat nad nią sprawowali: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent Miasta Katowice.
Organizatorami konferencji byli: Śląska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach przy współpracy naszej firmy.

W wydarzeniu bezpośrednio udział wzięło ponad 50 osób, reprezentujących różne grupy m.in.: przedstawiciele urzędów, środowisk naukowych, studenci i zwykli mieszkańcy regionu, zainteresowani tematyką głuchoślepoty, a także sami głuchoniewidomi.
Prelegentami w trakcie tego wydarzenia były osoby głuchoniewidome, tłumacze-przewodnicy osób głuchoniewidomych, a także przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do zebranych przemówili także Pełnomocnik Prezydenta Katowic Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, oraz Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach mgr Anna Fałat i Wiceprzewodniczący Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym mgr Krzysztof Wostal otwierający konferencję: 'Poznaj nas - dorosłe osoby głuchoniewidome we współczesnym świecie'.

Konferencja odbiła się szerokim echem – zarówno w mediach elektronicznych, portalach społecznościowych, jak i w mediach tradycyjnych. Organizatorzy usłyszeli wiele ciepłych słów na temat jej organizacji i przebiegu od uczestników i nie tylko od nich. 🙂


Komentarze są zamknięte.