HISTORIA ALFA PRIM W CAŁOŚCI

Share Button

Oto historia ALFA PRIM w całości, na jednej stronie…

ROK 2010

 • 6 maj – rejestracja firmy w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
 • 1 czerwiec – rozpoczęcie działalności Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM Krzysztof Wostal pod adresem: ul. Stanisława Kossutha 11/504/4, 40-844 Katowice.
 • 1 czerwiec – wystawienie pierwszego rachunku. Było to dla Centrum Edukacji ALFA PRIM Joanna Zarzycka.
 • 28 czerwiec – podpisanie pierwszej umowy z klientem instytucjonalnym. Był to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, a umowa dotyczyła przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • 1 lipiec – uruchomienie strony internetowej firmy.
 • 21 lipiec – zatrudnienie pierwszej etatowej pracownicy. Zatrudniona została na stanowisku telemarketera.
 • 20 wrzesień – udział firmy w zorganizowanych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych targach pracy w Katowicach jako oferent.
 • 1 grudzień – zatrudnienie pierwszego etatowego pracownika. Zatrudniony został jako specjalista do spraw rozwiązań telekomunikacyjnych.

ROK 2011

 • 1 maj – przyjęcie na staż pierwszej osoby.
 • 9 wrzesień – uruchomienie strony fanpage w serwisie społecznościowym Facebook.
 • 16 wrzesień – wyróżnienie w plebiscycie PRZEDSIĘBIORCZY Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich w kategorii Innowacyjna Działalność Gospodarcza.
 • 4 październik – uczestnictwo w obchodach sześćdziesięciolecia Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Pomorskiego w Gdańsku.
 • 1-2 grudzień – uczestnictwo w IX edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND oraz wystawie jej towarzyszącej.
 • 20 grudzień – wystąpienie w trakcie konferencji podsumowującej realizację trzeciej edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „Postaw Na Siebie”.
 • 22 grudzień – Świąteczne spotkanie pracowników firmy.

ROK 2012

 • 13 styczeń – udostępnienie dla wszystkich elektronicznych gadżetów Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM.
 • 1 luty – uruchomienie programu lojalnościowego Α+.
 • 30 marzec – udział w gali finałowej podsumowującej konkurs dziennikarski „Ludzka twarz Europejskiego Funduszu Społecznego” w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
 • 18 maj – wystąpienie w trakcie konferencji: „Policja bez barier” lepiej rozumiem, sprawniej pomagam” w Katowicach.
 • 22 maj – wystąpienie w trakcie konferencji „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ŚWSZ szansą na rozwój kariery osób niepełnosprawnych”, w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach.
 • 17 czerwiec – uczestnictwo w finale obchodów „Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych”.
 • 1 wrzesień – uczestnictwo w akcji „Mariacka Czyta” w Katowicach.
 • 18 wrzesień – zwycięstwo w kategorii Otwarty Rynek Pracy w śląskim regionalnym etapie konkursu „Lodołamacze”, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
 • 27 wrzesień – trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lodołamacze” w kategorii Otwarty Rynek Pracy.
 • 12 październik – udział w uroczystości z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych i XX-lecia Fundacji Szansa Dla Niewidomych w Zabrzańskiej kopalni Węgla Kamiennego Guido na poziomie 320 metrów pod ziemią.
 • 15 październik – współorganizowanie happeningu w Bibliotece Śląskiej w Katowicach z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego.
 • 16 październik – udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Niewidomych oraz piętnastolecia istnienia działającego przy kole Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej zespołu śpiewaczego „ADUR”.
 • 6 grudzień – zaproszenie do członkostwa specjalnego w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które z radością przyjęliśmy.
 • 6-7 grudzień – uczestnictwo w X edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND oraz wystawie jej towarzyszącej, a także zdobycie trzeciego miejsca w konkursie „Idol” na Firmę X edycji REHA.
 • 17 grudzień – wystąpienie w trakcie konferencji podsumowującej realizację czwartej edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „Postaw Na Siebie”.

ROK 2013

 • 3 styczeń – Noworoczne spotkanie pracowników firmy.
 • 21 marzec – podpisanie z Fundacją Widzialni umowy o współpracy przy organizacji szkoleń z zakresu „Savoir-vivre wobec klienta niepełnosprawnego”.
 • 10 kwiecień – udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Śląskiego Oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
 • 30 kwiecień – udział przedstawiciela firmy w zorganizowanej w Jaworznie konferencji dotyczącej autyzmu i pomocy dzieciom autystycznym w doborze sprzętu specjalistycznego.
 • 6 maj – udział w III Dniu Otwartym dla Osób z Niepełnosprawnością – Chorzów bez Barier 2013, w Chorzowskim Centrum Kultury.
 • 8 maj – wystąpienie w trakcie konferencji „Funkcjonowanie Osób Niesłyszących w społeczeństwie ustawa o języku migowym po roku obowiązywania” w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.
 • 16 maj – udział w jarmarku organizacji pozarządowych na stoisku Stowarzyszenia FAON w Katowicach.
 • 8 czerwiec – udział w festynie z okazji „Dni Ursynowa 2013” na stoisku Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących w Parku im. Romana Kozłowskiego na Ursynowie w Warszawie.
 • 18 czerwiec – udział w konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Chorzów, rozpoczynającej śląski etap konkursu „Lodołamacze”.
 • 8 lipiec – wizyta studyjna nauczycieli z kursu kwalifikacyjnego „Tyflopedagogika”.
 • 19 lipiec – powstanie profilu firmy w serwisie Twitter.
 • 30 lipiec – letnie spotkanie pracowników firmy.
 • 16 wrzesień – udział w gali finałowej śląskiego etapu konkursu „Lodołamacze” w Chorzowskim Centrum Kultury.
 • 17 wrzesień – udział w Integracyjnych Targach Pracy w Jaworznie.
 • 19 wrzesień – Dzień Otwarty w Instytucie ALFA PRIM.
 • 20 wrzesień – udział w IV Katowickich Dniach Organizacji Pozarządowych na stoisku Katowickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.
 • 15 październik – udział w imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych, zorganizowanej przez Koło Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej.
 • 22 październik – udział w imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, inaugurującej obchody sześćdziesięciolecia działalności Tyskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.
 • 28 październik – udział w konferencji podsumowującej projekt „Zilustruj mi słowem świat” w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
 • 28 listopad – udział w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Wolontariusza, zorganizowanym w Katowicach przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS.
 • 2-3 grudzień – uczestnictwo w XI edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND oraz wystawie jej towarzyszącej, a także zdobycie drugiego miejsca w konkursie „Idol” w kategorii „Firma/wystawca”.
 • 15 grudzień – wejście w próg przychodu związany z podatkiem VAT i zostanie jego płatnikiem.
 • 16 grudzień – spotkanie Świąteczne pracowników firmy.

ROK 2014

 • 28 styczeń – wizyta studyjna w ALFA PRIM nauczycieli z kursu kwalifikacyjnego „Tyflopedagogika”.
 • 26 luty – udział w zorganizowanych przez fundację AKTYWIZACJA targach pracy w Katowicach.
 • 5 maj – uczestnictwo w organizacji konkursu „Z taktem i uśmiechem” w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
 • 5 i 7 maj – uczestnictwo w obchodach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach – wystąpienie w trakcie konferencji oraz stoisko.
 • 8 maj – wręczenie ALFA PRIM w trakcie VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Złotego Certyfikatu Rzetelności.
 • 15-16 maj – przeprowadzenie w trakcie odbywającej się w Chorzowskim Centrum Kultury konferencji w ramach międzynarodowego projektu „From Integration to INClusion” warsztatów, których celem było wypracowanie optymalnego modelu przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • 19 maj – udział w Chorzowskim Dniu Niepełnosprawności 2014 w Chorzowskim Centrum Kultury.
 • 20 maj – zgłoszenie zmiany siedziby firmy w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • 20 maj – organizacja i udział w wydarzeniu „Pomacej bana z ALFA PRIM” w Katowicach.
 • 14 czerwiec – współorganizacja wraz ze Śląską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym warsztatów tanecznych w Bytomiu dla osób głuchoniewidomych.
 • 27 czerwiec – rozstrzygnięcie konkursu „Wznieś się z nami ponad ziemię”.
 • 8-9 lipiec – wycieczka pracowników ALFA PRIM wraz ze zwycięzcami konkursu: „Wznieś się z nami ponad ziemię”.
 • 17 październik – wręczenie przyznanej przez Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach odznaki „Przyjaciel Niewidomych” dla Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM.
 • 1 grudzień – uruchomienie , serwisu o technologiach związanych z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
 • 4-5 grudzień – uczestnictwo w XII edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND oraz wystawie jej towarzyszącej.

ROK 2015

 • 5 styczeń – Świąteczno-Noworoczne spotkanie pracowników ALFA PRIM.
 • 19 maj – uczestnictwo w uroczystym podsumowaniu VII edycji akcji „Miejska Dżungla”, organizowanego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach.
 • 1 czerwiec – piąta rocznica rozpoczęcia działalności przez naszą firmę.
 • 22 wrzesień – udział w zorganizowanej w gmachu Sejmu RP w Warszawie konferencji naukowej: GŁUSI, JAKO MNIEJSZOŚĆ JĘZYKOWA I KULTUROWA.
 • 15 październik – udział w uroczystości z okazji Święta Białej Laski, zorganizowanej przez Koło Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach.
 • 24 październik – udział i wystąpienie w trakcie konferencji „Nauczanie i uczenie się Polskiego Języka Migowego jako języka obcego” we Wrocławiu.
 • 19 listopad – udział w XI Konferencji Naukowo-Metodycznej im. dr. Janusza Trawki w Katowicach, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły.
 • 2-3 grudzień – udział i wystąpienie w trakcie Jubileuszowej XX Konferencji z cyklu: WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA w Rogowie.
 • 11 grudzień – Certyfikat Wiarygodnego Przedsiębiorcy.
 • 15 grudzień – akredytacja dla laboratorium ECDL.

ROK 2016

 • 11 styczeń – Świąteczno-Noworoczne spotkanie pracowników ALFA PRIM.
 • 10 marzec – udział pracowników w roli prelegentów w konferencji pt. ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE – RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNA WOBEC DYSFUNKCJI WZROKU, zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej i Koło Naukowe Pedagogów w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji (WEiNoE) w Cieszynie.
 • 14-20 marzec – Dni Otwarte ECDL 2016.
 • 15 marzec – pierwsza w historii firmy kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 8 kwiecień – wizyta studyjna w ALFA PRIM nauczycieli kursu surdopedagogiki z Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach.
 • 7 wrzesień – udział pracowników firmy w Śląskiej Regionalnej Gali XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016, która odbyła się w Katowicach.
 • 15 październik – uruchomienie Sklepu Internetowego ALFA PRIM.

ROK 2017

Ciąg dalszy nastąpi … 😉

Naszą historię wciąż Tworzymy, wraz z naszymi świetnymi pracownikami i zadowolonymi klientami. 🙂

Share Button


Komentarze są zamknięte.