ROK 2013

 • 3 styczeń – Noworoczne spotkanie pracowników firmy.
 • 21 marzec – podpisanie z Fundacją Widzialni umowy o współpracy przy organizacji szkoleń z zakresu „Savoir-vivre wobec klienta niepełnosprawnego”.
 • 10 kwiecień – udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Śląskiego Oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
 • 30 kwiecień – udział przedstawiciela firmy w zorganizowanej w Jaworznie konferencji dotyczącej autyzmu i pomocy dzieciom autystycznym w doborze sprzętu specjalistycznego.
 • 6 maj – udział w III Dniu Otwartym dla Osób z Niepełnosprawnością – Chorzów bez Barier 2013, w Chorzowskim Centrum Kultury.
 • 8 maj – wystąpienie w trakcie konferencji „Funkcjonowanie Osób Niesłyszących w społeczeństwie ustawa o języku migowym po roku obowiązywania” w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.
 • 16 maj – udział w jarmarku organizacji pozarządowych na stoisku Stowarzyszenia FAON w Katowicach.
 • 8 czerwiec – udział w festynie z okazji „Dni Ursynowa 2013” na stoisku Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących w Parku im. Romana Kozłowskiego na Ursynowie w Warszawie.
 • 18 czerwiec – udział w konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Chorzów, rozpoczynającej śląski etap konkursu „Lodołamacze”.
 • 8 lipiec – wizyta studyjna nauczycieli z kursu kwalifikacyjnego „Tyflopedagogika”.
 • 19 lipiec – powstanie profilu firmy w serwisie Twitter.
 • 30 lipiec – letnie spotkanie pracowników firmy.
 • 16 wrzesień – udział w gali finałowej śląskiego etapu konkursu „Lodołamacze” w Chorzowskim Centrum Kultury.
 • 17 wrzesień – udział w Integracyjnych Targach Pracy w Jaworznie.
 • 19 wrzesień – Dzień Otwarty w Instytucie ALFA PRIM.
 • 20 wrzesień – udział w IV Katowickich Dniach Organizacji Pozarządowych na stoisku Katowickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.
 • 15 październik – udział w imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych, zorganizowanej przez Koło Polskiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej.
 • 22 październik – udział w imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, inaugurującej obchody sześćdziesięciolecia działalności Tyskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.
 • 28 październik – udział w konferencji podsumowującej projekt „Zilustruj mi słowem świat” w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
 • 28 listopad – udział w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Wolontariusza, zorganizowanym w Katowicach przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS.
 • 2-3 grudzień – uczestnictwo w XI edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND oraz wystawie jej towarzyszącej, a także zdobycie drugiego miejsca w konkursie „Idol” w kategorii „Firma/wystawca”.
 • 15 grudzień – wejście w próg przychodu związany z podatkiem VAT i zostanie jego płatnikiem.
 • 16 grudzień – spotkanie Świąteczne pracowników firmy.


Komentarze są zamknięte.