ROK 2014

 • 28 styczeń – wizyta studyjna w ALFA PRIM nauczycieli z kursu kwalifikacyjnego „Tyflopedagogika”.
 • 26 luty – udział w zorganizowanych przez fundację AKTYWIZACJA targach pracy w Katowicach.
 • 5 maj – uczestnictwo w organizacji konkursu „Z taktem i uśmiechem” w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
 • 5 i 7 maj – uczestnictwo w obchodach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach – wystąpienie w trakcie konferencji oraz stoisko.
 • 8 maj – wręczenie ALFA PRIM w trakcie VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Złotego Certyfikatu Rzetelności.
 • 15-16 maj – przeprowadzenie w trakcie odbywającej się w Chorzowskim Centrum Kultury konferencji w ramach międzynarodowego projektu „From Integration to INClusion” warsztatów, których celem było wypracowanie optymalnego modelu przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • 19 maj – udział w Chorzowskim Dniu Niepełnosprawności 2014 w Chorzowskim Centrum Kultury.
 • 20 maj – zgłoszenie zmiany siedziby firmy w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • 20 maj – organizacja i udział w wydarzeniu „Pomacej bana z ALFA PRIM” w Katowicach.
 • 14 czerwiec – współorganizacja wraz ze Śląską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym warsztatów tanecznych w Bytomiu dla osób głuchoniewidomych.
 • 27 czerwiec – rozstrzygnięcie konkursu „Wznieś się z nami ponad ziemię”.
 • 8-9 lipiec – wycieczka pracowników ALFA PRIM wraz ze zwycięzcami konkursu: „Wznieś się z nami ponad ziemię”.
 • 17 październik – wręczenie przyznanej przez Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach odznaki „Przyjaciel Niewidomych” dla Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM.
 • 1 grudzień – uruchomienie , serwisu o technologiach związanych z osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
 • 4-5 grudzień – uczestnictwo w XII edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND oraz wystawie jej towarzyszącej.


Komentarze są zamknięte.