ROK 2015

  • 5 styczeń – Świąteczno-Noworoczne spotkanie pracowników ALFA PRIM.
  • 19 maj – uczestnictwo w uroczystym podsumowaniu VII edycji akcji „Miejska Dżungla”, organizowanego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach.
  • 1 czerwiec – piąta rocznica rozpoczęcia działalności przez naszą firmę.
  • 22 wrzesień – udział w zorganizowanej w gmachu Sejmu RP w Warszawie konferencji naukowej: GŁUSI, JAKO MNIEJSZOŚĆ JĘZYKOWA I KULTUROWA.
  • 15 październik – udział w uroczystości z okazji Święta Białej Laski, zorganizowanej przez Koło Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach.
  • 24 październik – udział i wystąpienie w trakcie konferencji „Nauczanie i uczenie się Polskiego Języka Migowego jako języka obcego” we Wrocławiu.
  • 19 listopad – udział w XI Konferencji Naukowo-Metodycznej im. dr. Janusza Trawki w Katowicach, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły.
  • 2-3 grudzień – udział i wystąpienie w trakcie Jubileuszowej XX Konferencji z cyklu: WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA w Rogowie.
  • 11 grudzień – Certyfikat Wiarygodnego Przedsiębiorcy.
  • 15 grudzień – akredytacja dla laboratorium ECDL.


Komentarze są zamknięte.