WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym.
Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha).

Nasi pracownicy pomagają w trakcie warsztatów tańca dla osób głuchoniewidomych.

Od początku swojego powstania Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych i wspiera swoich pracowników w prowadzonych przez nich działaniach wolontariackich na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz potrzebujących wsparcia w pełnieniu różnych ról społecznych.
Wpisuje się to w naszą misję, którą jest podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności, a także szerzenie wiedzy o możliwościach osób z niepełnosprawnościami – głównie sensorycznymi – osób: słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, głuchoniewidomych.

Na rzecz jakich organizacji prowadzimy wolontariat pracowniczy w ALFA PRIM?

Nasi pracownicy biorą udział w działaniach: Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, Stowarzyszenia FAON oraz Katowickiego koła Polskiego Związku Niewidomych.

W działaniach wymienionych wyżej organizacji pozarządowych, prócz osób z nimi współpracujących, wolontariuszami są również pracownicy naszej firmy, którzy przy wsparciu organizacyjnym i finansowym ze strony pracodawcy dobrowolnie pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu różnych akcji.

Chcemy, aby nasze działania wolontarystyczne były długotrwałe, efektywne, zaangażowane, inspirujące i satysfakcjonujące dla wszystkich – zarówno naszych pracowników, jak i ludzi, na rzecz których prowadzimy te działania.Komentarze są zamknięte.