FORMALNOŚCI I UPRAWNIENIA – SZKOLENIE DLA OSÓB, KTÓRE W OSTATNIM CZASIE STAŁY SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH BLISKICH

Stajesz się osobą niepełnosprawną? Twoich bliskich dotyka niepełnosprawność? Znaj swoje możliwości i uprawnienia.

Sytuacja, gdy z dnia na dzień stajemy się niepełnosprawnymi jest bardzo trudna. Nie wiemy co robić. Nowa rzeczywistość budzi w nas i naszych bliskich strach, lęk i niepewność, co dalej. Nie raz szukamy pomocy, informacji, rady…

Jak poradzić sobie w tej sytuacji?

W trakcie szkolenia o formalnościach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych Dowiesz się:

 • Gdzie i w jakiej formie ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • O jakie świadczenia mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne.
 • Na jakie dofinansowania mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością.
 • O sposobach ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania.
 • Gdzie można składać wnioski na dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz komputerów i oprogramowania.
 • Jakie uprawnienia mają osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, przewodnicy, tłumacze.
 • Gdzie szukać wsparcia psychologicznego.
 • Czy niepełnosprawni mogą brać udział w życiu społecznym, kulturalnym, i zawodowym.
 • Jakie organizacje działają na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do tych, którzy:

 • tracą zdrowie i chcieliby się przygotować do nowej sytuacji od strony formalnej i prawnej,
 • szukają informacji, jak poradzić sobie z różnymi sprawami formalnymi związanymi z utratą zdrowia,
 • w rodzinie mają osoby z niepełnosprawnością i chcieliby się dowiedzieć, jak im pomóc w ubieganiu się o różnego rodzaju dofinansowania,
 • chcieliby się dowiedzieć, jakie uprawnienia mają niepełnosprawni lub ich opiekunowie, asystenci, tłumacze i przewodnicy.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach dydaktycznych lub indywidualnie w naszej sali szkoleniowej w Katowicach lub innej na terenie calego kraju, bądź w miejscu zamieszkania osób szkolonych.

Kto prowadzi szkolenie?

Prowadzący to praktycy prawa związanego z niepełnosprawnością, osoby kompetentne. Są to także osoby niepełnosprawne, a więc znające z własnego doświadczenia omawianą tematykę.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 6 godzin. Jednakże można je skrócić lub wydłużyć. Zależy to od indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.