KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA PISM URZĘDOWYCH

Czy Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo pisać i formatować pisma urzędowe, by zwiększyć szansę na pozytywną odpowiedź?

Mechaniczna maszyna do pisania.

Jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy w biurach stuk maszyny do pisania. Znaczyło to, że ktoś właśnie tworzy jakieś pismo. Dziś pisma opracowuje i sporządza się przy użyciu komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowania zwanego edytorem tekstu. Wygląd pism cały czas ewoluuje i warto posiąść umiejętność prawidłowego formatowania tekstu.

Po co mi umiejętność pisania pism urzędowych?

Każdy z nas w ciągu swojego życia składa różnego rodzaju podania, wnioski, oświadczenia, skargi. Składamy je, gdy dążymy do osiągnięcia jakiegoś celu. To, czy podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie w dużej mierze zależy od formy, w jakiej zostanie ono napisane.

Podanie jest pismem formalnym, w którym wyraża się pewną prośbę kierowaną do osoby czy instytucji publicznej. Część z nich musi być złożone na odpowiednim formularzu. Wszystkie powinny zawierać pewne elementy i mieć odpowiedni szyk. Ważna też jest sprawność posługiwania się słowem pisanym.

Umiejętność pisania podań nierzadko rodzi problemy. Jak więc prawidłowo napisać podanie, by nie tylko treść, ale i jego forma była prawidłowa, a przy tym elegancka?

Czego się nauczysz?

Pisanie pism urzędowych, to istotna umiejętność. W trakcie niniejszego szkolenia:

  • Poznasz prawne aspekty wysyłania i przyjmowania korespondencji.
  • Poznasz prawidłowe formy pisania i składania podań, wniosków, oświadczeń woli.
  • Nauczysz się, jakie elementy powinno zawierać podanie, by było zgodne z normami społecznymi i przepisami prawa.
  • Poznasz sposoby formatowania tekstów, by wizualnie pismo wyglądało poprawnie i elegancko.
  • Jeśli używasz programu odczytu ekranu, poznasz sposoby, dzięki którym dowiesz się, jaką czcionką i w którym miejscu strony piszesz.
  • Nauczysz się formatować tekst z urzyciem metod bezwzrokowych.
  • Zapoznasz się z różnymi wzorami pism urzędowych.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pisania, a także podniesienie poziomu merytorycznego i stylistycznego pism urzędowych.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 8 godzin.

Kto prowadzi szkolenie?

Szkolenie kształtujące umiejętność pisania pism urzędowych prowadzone jest przez licencjonowanych praktyków prawa administracji oraz trenerów pracy z oprogramowaniem odczytu ekranu.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

  • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
  • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
  • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.