LEKCJA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SENSORYCZNEJ

Tablica szkolna.

Wykorzystaj potencjał podstawy programowej w zakresie promowania wartości różnorodności, równości oraz anty-dyskryminacji. Zorganizuj w swojej szkole lekcję o niepełnosprawnych sensorycznie. Zaproś ludzi z niepełnosprawnością, którzy swoim życiem pokazują, że to nie problem i łamią stereotypy o niepełnosprawnych. Użalanie się nad sobą jest dla nich najbardziej nużącym, bezproduktywnym i niewdzięcznym zajęciem, jakie można sobie wyobrazić, więc szkoda na nie czasu.

ODBIORCY ZAJĘĆ:

 • Uczniowie szkół podstawowych.
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

TEMATYKA LEKCJI o niepełnosprawności:

 • Problematyka osób niepełnosprawnych sensorycznie (niewidomi, słabowidzący, głuchoniewidomi, słabosłyszący, niesłyszący).

CELE ZAJĘĆ:

 • Zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat problemów osób niepełnosprawnych sensorycznie.
 • Niwelowanie negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych sensorycznie, poprzez m.in. przekazanie informacji jak należy się zachowywać w stosunku do osób niepełnosprawnych (niewidomych, słabowidzących, głuchoniewidomych, Słabosłyszących, niesłyszących).
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych sensorycznie.
 • Zapoznanie się z różnymi, alternatywnymi wobec mowy sposobów komunikowania się z osobami niepełńosprawnymi sensorycznie.
 • Zmniejszenie dystansu wobec osób niepełnosprawnych sensorycznie.

METODY WYKORZYSTYWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ:

 • oparte na działaniu,
 • obserwacji,
 • przeżywaniu,
 • słowno – poglądowe.

FORMY PRACY W TRAKCIE LEKCJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SENSORYCZNEJ:

 • zespołowa,
 • indywidualna zróżnicowana,
 • prezentacja.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • białe laski,
 • czujniki cieczy,
 • zegarek brajlowski,
 • książki brajlowskie,
 • gogle,
 • tabliczka i dłutko do pisania brajlem,
 • pętla induktofoniczna,
 • aparaty słuchowe,
 • projektor multimedialny,
 • inne.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 • Powitanie i przedstawienie tematu zajęć.
 • Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności.
 • Rozmowa na temat niepełnosprawnych w środowisku, którym funkcjonują uczestnicy lekcji.
 • Różnice między ludźmi z niepełnosprawnością, a tymi bez niej.
 • Alternatywne sposoby komunikowania się z niepełnosprawnymi sensorycznie, jak np. alfabet Lorma, daktylografia do dłoni czy system językowo-migowy.
 • Nauka, praca, życie codzienne osób z niepełnosprawnością sensoryczną.
 • Pasje, hobby i zainteresowania niepełnosprawnych sensorycznie.
 • Sprzęt ułatwiający wykonywanie pracy i życia, którymi posługują się niepełnosprawni sensorycznie.
 • Oglądanie materiałów i pomocy, które pomagają niepełnosprawnym sensorycznie w codziennym funkcjonowaniu.
 • Jak pomóc spotkanemu na ulicy niepełnosprawnemu sensorycznie.
 • Ćwiczenia praktyczne; rozmowa, czynności codzienne, poruszanie się z białą laską i zasłniętymi oczami przez gogle, a także ze stoperami w uszach itp.

CZAS TRWANIA LEKCJI:

 • 2 * 45 = 90 minut, tj. jedne zajęcia.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • mgr Krzysztof Wostal – pedagog, administratywista, tyflospecjalista, wyróżniony w konkursie Człowiek bez barier 2010, twarz kampanii społecznych, członek Rady Fundatorów i współzałożyciel Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, Wiceprzewodniczący Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym IX kadencji, działacz społeczny, prowadzący prelekcje i warsztaty w szkołach m.in. w ramach projektu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice pod nazwą „Miejska Dżungla”.
 • druga osoba współprowadząca zajęcia.

KOSZT ZAJĘĆ:

 • Koszty uzgadniane za każdym razem indywidualnie.

Lekcja o niepełnosprawności sensorycznej, to niesamowite przeżycie dla uczniów, nauczycieli, a także dla nas prowadzących.

Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.