NIEPEŁNOSPRAWNI SENSORYCZNIE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Szkolenia z zakresu uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi w procesie dydaktycznym kierowane są do nauczycieli, wykładowców, pracowników placówek oświatowych, szkół, uczelni oraz firm szkoleniowych. W ich trakcie uczestnicy zapoznają się z możliwościami i ograniczeniami osób z niepełnosprawnością sensoryczną w odniesieniu do procesu ich nauczania.
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy są również praktykami w dziedzinie przekazywanej wiedzy, a także znają omawianą tematykę z własnego doświadczenia.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia te kierowane są do:

 • Kadry dydaktycznej uczelni.
 • Nauczycieli wszystkich typów szkół.
 • Instruktorów i trenerów prowadzących szkolenia.
 • Pracowników technicznych, obsługi i administracji placówek oświatowych, szkół, uczelni, firm szkoleniowych.
 • Społeczności szkół i uczelni.
 • Osób z otoczenia studentów, uczniów i kursantów z niepełnosprawnością sensoryczną.
 • Osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności sensorycznej w odniesieniu do procesu kształcenia.

Jaka jest tematyka szkoleń?

Tematy omawiane w trakcie szkoleń:

 • Podstawowe informacje o niepełnosprawności sensorycznej.
 • Skutki i wpływ niepełnosprawności sensorycznej na potrzeby i możliwości edukacyjne osób nią dotkniętych.
 • Emocje i postawy w procesie nauczania.
 • Omówienie i prezentacja sposobów widzenia w przypadku różnych wad wzroku.
 • Omówienie i prezentacja sposobów słyszenia przez osoby słaboslyszące z użyciem różnego rodzaju sprzętu.
 • Alternatywne metody komunikacji, jak na przykład: daktylografia, język migowy i alfabet Lorma.
 • Sposoby pomocy osobie niewidomej, słabowidzącej, głuchej, słabosłyszącej i głuchoniewidomej w różnych podstawowych czynnościach.
 • Organizacja procesu dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną.
 • Wykorzystanie oprogramowania odczytu ekranu oraz powiększającego w pracy z użyciem komputera przez ucznia z dysfunkcją zmysłu wzroku.
 • Wykorzystanie dyktafonów, rejestratorów dźwięku, odtwarzaczy książek, pętli indukcyjnych, systemów FM, i aparatów słuchowych w procesie dydaktycznym.
 • Symultaniczny przekaz tekstowy w procesie przekazywania wiedzy.
 • Przygotowanie materiałów w postaci elektronicznej, nagrań, w brajlu, powiększonym drukiem oraz w formie wypukłej grafiki.
 • Smartfon w służbie osób z dysfunkcją narządów wzroku i słuchu.
 • Inny sprzęt ułatwiający przyswajanie wiedzy dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu.
 • Biblioteki z pozycjami służącymi podnoszeniu wiedzy dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Metody wykorzystywane w trakcie szkolenia.

W trakcie zajęć wykorzystywane są metody oparte na:

 • działaniu,
 • obserwacji,
 • przeżywaniu,
 • oraz słowno ? poglądowe.

FORMY PRACY:

 • zespołowa,
 • indywidualna zróżnicowana,
 • prezentacja.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Zajęcia odbywają się w naszej sali szkoleniowej w Katowicach, bądź w sali w placówce szkolonej kadry, albo też w innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.

Kto prowadzi szkolenia z zakresu uczestnictwa w procesie dydaktycznym osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi?

Prowadzący to osoby doświadczone, kompetentne, pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Są to także osoby niepełnosprawne sensorycznie.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas trwania szkolenia waha się od 4 do 20 godzin dydaktycznych. Uzależniony jest od potrzeb jego uczestników.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.