OBSŁUGA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PRZEZ PRACOWNIKÓW OCHRONY

Jesteś pracownikiem ochrony, w miejscu Twojej pracy pojawiają się osoby niepełnosprawne, nie Wiesz jak się zachować w stosunku do nich…

Pracownicy ochrony, a niepełnosprawni klienci.

Ochroniarze nie tylko konwojują pieniądze, ochraniają różne osoby, pilnują zakładów pracy, ale też strzegą sklepów, dworców, magazynów, zabytków, stadionów czy miejsc rozrywki. Ich uprawnienia są różne w zależności od rodzaju chronionego obiektu i konieczności posiadania przez nich licencji. Bardzo ważną cechą jest osobowość pracownika ochrony i jego opanowanie oraz umiejętność logicznego myślenia. Liczy się również tężyzna fizyczna, zdolność do pracy w ciągłym stresie i podstawowa wiedza z zakresu prawa oraz umiejętność radzenia sobie w różnych, niekiedy nietypowych sytuacjach.

Pracownik ochrony stojący w bramie pałacu.

Dla wielu ludzi sytuacją nietypową jest także kontakt z osobą niepełnosprawną.

Niepełnosprawni mają takie same prawa jak pozostali członkowie społeczeństwa, dlatego też, powinni mieć dobry dostęp do wszelkich usług, z którymi wszyscy obywatele mają do czynienia na co dzień, co w konsekwencji powoduje, że pracownicy ochrony powinni być przygotowani do pomocy i obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Szkolenia warsztatowe z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością przez pracowników ochrony nauczą i zwrócą uwagę ich uczestnikom, jak skutecznie pomóc klientowi niepełnosprawnemu i jak właściwie zachować się w stosunku do człowieka niepełnosprawnego.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia z zakresu obsługi niepełnosprawnego klienta przez pracowników ochrony przewidziane są dla:

 • pracowników ochrony, mających bezpośredni kontakt z klientami,
 • pracowników działów szkoleniowych firm ochroniarskich.

Co daje pracownikom ochrony szkolenie z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością?

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się identyfikować potrzeby niepełnosprawnych klientów w zakresie komunikacji,
 • nabędą umiejętności podstawowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
 • nauczą się jak przeprowadzić rozmowę z użyciem alternatywnych środków,
 • będą mogli wykształcić w sobie umiejętności niezbędne do efektywnej i profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością,
 • nauczą się, jak skutecznie i profesjonalnie mogą pomóc osobie niepełnosprawnej,
 • przygotują się do wypracowania standardów obsługi klienta z niepełnosprawnością,
 • rozwiną umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi.

Jaka jest tematyka szkoleń?

Warsztatowe i interaktywne szkolenia z zakresu obsługi przez pracowników ochrony niepełnosprawnego klienta obejmują między innymi następujące tematy:

 • Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności.
 • Różnice między ludźmi z niepełnosprawnością, a tymi bez niej.
 • Podstawowe akty prawne wobec osób z niepełnosprawnością i niepełnosprawności obowiązujące w Polsce.
 • Identyfikowanie specjalnych potrzeb klienta ze względu na jego niepełnosprawność.
 • Nauka, praca, życie codzienne osób z niepełnosprawnością.
 • Pasje, hobby i zainteresowania niepełnosprawnych.
 • Sprzęt ułatwiający wykonywanie pracy i życia, którymi posługują się niepełnosprawni.
 • Jak skutecznie pomóc klientowi niepełnosprawnemu w załatwieniu sprawy.
 • Niepełnosprawni fizycznie i różnice w podejściu do nich ze względu na sposób ich przemieszczania się.
 • Znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych w kontaktach z klientem z dysfunkcją wzroku.
 • Podstawowe i alternatywne sposoby komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.
 • Sposoby komunikacji z osobą Głuchą w przypadku nieznajomości języka migowego.
 • Jak mieć dobry kontakt z osobą słabosłyszącą.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Zajęcia odbywają się w grupach dydaktycznych od kilku, do kilkunastu uczestników, w siedzibie instytucji szkolonych osób, bądź w wynajętej sali na terenie całego kraju.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący to osoby doświadczone, kompetentne, pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Wśród trenerów są osoby z niepełnosprawnością, niejednokrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas szkolenia to 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie esencjonalnych omówień, a także metodami interaktywnymi i warsztatowymi.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.