OBSŁUGA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH

Czy chcesz mieć w swojej placówce gastronomicznej klientów z niepełnosprawnościami, którzy zapłacą i wyjdą zadowoleni,
a następnie wrócą i przyprowadzą znajomych? Oni też zapłacą i przyprowadzą znajomych, którzy też…

Placówki gastronomiczne, a klienci.

W różnych placówkach gastronomicznych klienci mają inny sposób zamawiania potraw:

 • W placówkach gastronomicznych samoobsługowych klienci często przemieszczają się z tacami, na których przenoszą gorące lub płynne potrawy. Ponadto, sami niejednokrotnie muszą wybrać i nałożyć sobie jedzenie na talerz.
 • W obiektach restauracyjnych wygląda to nieco inaczej. Najczęściej jest obsługa, która podchodzi do klienta i przedstawia kartę dań.
 • Mamy także do czynienia z miejscami, gdzie samemu podchodzi się do lady i zamawia jedzenie, które jest opisane na cenniku wywieszonym np. na ścianie lub tablicy świetlnej, a następnie zanosi się je samodzielnie do stolika.

Dla osób z niepełnosprawnością systemy powyższe bywają jednak kłopotliwe, gdyż często nie są one dla nich przyjazne, a nierzadko wręcz stanowią barierę utrudniającą konsumpcję, gdyż trudne bywa dla nich dokonywanie zamówienia, czy przeniesienie posiłku w miejsce do konsumpcji.

Według spisu powszechnego z roku 2011 w Polsce żyje 4,7 miliona osób z niepełnosprawnościami. Mają oni takie same prawa jak pozostali członkowie społeczeństwa – także w kwestii korzystania z punktów gastronomicznych, dlatego też, powinni mieć swobodny dostęp do wszelkich usług, z którymi wszyscy obywatele mają do czynienia, na co dzień.
Zarządcy obiektów gastronomicznych starają się ułatwić przemieszczanie się i dokonywanie zamówienia przez osoby z niepełnosprawnościami. Kwestia ich mobilności powszechnie poruszana jest jednak jedynie w kontekście osób z niepełnosprawnością ruchową, z pominięciem potrzeb innych niepełnosprawności. Niezmiernie rzadko do pomocy w placówkach gastronomicznych przygotowana jest obsługa tego typu miejsca, a także bardzo trudno dotrzeć osobie z niepełnosprawnością do takich osób – jeśli nawet one w placówce pracują.

Krzysztof Wostal, szef ALFA PRIM biesiaduje na Gozo - kalmary i piwo.

Szkolenia warsztatowe z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością przez pracowników placówek gastronomicznych nauczą i zwrócą uwagę ich uczestnikom, jak skutecznie i taktownie pomóc klientowi niepełnosprawnemu w czasie dokonywania zamówienia, dotarciu do stolika czy toalety, podaniu posiłku itp. oraz jak właściwie zachować się w stosunku do człowieka niepełnosprawnego, będącego klientem piwiarni, baru, bistro, kawiarni czy restauracji.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia z zakresu obsługi niepełnosprawnego klienta przez pracowników placówek gastronomicznych przewidziane są dla:

 • kelnerów,
 • barmanów,
 • baristów,
 • kasjerów punktów kasowych,
 • kierowników sal,
 • sprzedawców w placówkach gastronomicznych,
 • pracowników ochrony i bramkarzy,
 • właścicieli placówek gastronomicznych,
 • oraz innych pracowników placówek gastronomicznych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem.

Co daje pracownikom placówek gastronomicznych szkolenie z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością?

Portfele.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się identyfikować potrzeby niepełnosprawnych klientów w zakresie komunikacji,
 • nabędą umiejętności podstawowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
 • nauczą się jak przeprowadzić rozmowę z użyciem alternatywnych środków,
 • będą mogli wykształcić w sobie umiejętności niezbędne do efektywnej i profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością w placówce gastronomicznej,
 • nauczą się, jak skutecznie i profesjonalnie mogą pomóc osobie niepełnosprawnej,
 • przygotują się do wypracowania standardów obsługi klienta z niepełnosprawnością,
 • poznają najczęściej popełniane błędy w stosunku do klientów z niepełnosprawnością w placówkach gastronomicznych, a także dowiedzą się, jak ich nie popełniać,
 • rozwiną umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi.

Jaka jest tematyka szkoleń?

Warsztatowe i interaktywne szkolenia z zakresu obsługi przez pracowników placówek gastronomicznych klienta z niepełnosprawnością/strong> obejmują między innymi następujące tematy:

 • Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności.
 • Różnice w placówce gastronomicznej między ludźmi z niepełnosprawnością, a tymi bez niej.
 • Podstawowe akty prawne wobec osób z niepełnosprawnością i niepełnosprawności obowiązujące w Polsce, w tym dotyczące obsługi w gastronomii.
 • Identyfikowanie specjalnych potrzeb klienta ze względu na jego niepełnosprawność.
 • Pasje, hobby i zainteresowania niepełnosprawnych.
 • Nauka, praca, życie codzienne osób z niepełnosprawnością.
 • Sprzęt ułatwiający wykonywanie pracy i życia, którymi posługują się niepełnosprawni.
 • Jak skutecznie i taktownie pomóc klientowi niepełnosprawnemu w barze, kawiarni czy restauracji.
 • Niepełnosprawni fizycznie i różnice w podejściu do nich ze względu na sposób ich przemieszczania się.
 • Znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych w kontaktach z klientem z dysfunkcją wzroku.
 • Podstawowe i alternatywne sposoby komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.
 • Jak mieć dobry kontakt z osobą słabosłyszącą.
 • Sposoby komunikacji z osobą niesłyszącą w przypadku nieznajomości języka migowego.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Zajęcia odbywają się w grupach dydaktycznych od kilku, do kilkunastu uczestników, w siedzibie instytucji szkolonych osób, bądź w wynajętej sali na terenie całego kraju.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący to osoby doświadczone, kompetentne, pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Wśród trenerów są aktywne (również podróżniczo) osoby z niepełnosprawnością, niejednokrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas szkolenia to 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi i warsztatowymi.

Smaczna kawa w Czeskim Cieszynie.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.