PRZECIWDZIAŁANIE I PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO

Płonący ogień.

Zasadniczym celem szkolenia jest zrozumienie czym jest wypalenie zawodowe i jakie są jego mechanizmy.
Wśród celów szczegółowych szkolenia można wymienić: nabycie umiejętności dokonywania w tym zakresie samooceny, czyli zidentyfikowanie przyczyn indywidualnych i organizacyjnych występujących w miejscu pracy, zdiagnozowanie własnego stopnia wypalenia zawodowego, poznanie własnych strategii radzenia sobie ze stresem wraz z ich oceną skuteczności.

Jakie będę mieć korzyści z udziału w szkoleniu?

  • Dowiesz się czym jest wypalenie zawodowe i jakie są czynniki za nie odpowiadające.
  • Zdobędziesz wiedzę na temat głównych objawów wypalenia i sposobów jego diagnozy u siebie i bliskich.
  • Dowiesz się czy wypalenie zawodowe dotyczy osób z niepełnosprawnością i jakie mogą być jego skutki dla tych osób.
  • Poznasz metody walki z wypaleniem zawodowym i obniżonym poziomem motywacji do pracy.
  • Nabędziesz umiejętności radzenia sobie z wysokim poziomem stresu i niedoborem motywacji do działania.
  • Zidentyfikujesz własny model reagowania na stres, nadmiar obowiązków, konflikty z przełożonymi i współpracownikami oraz inne czynniki sprzyjające wypaleniu.
  • Dowiesz się, jak wypracować własną strategię szybkiego reagowania na problemy, które w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do utraty satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dla kogo jest to szkolenie?

  • Szkolenie adresowane jest do grup zawodowych, których treść i rodzaj wykonywanej pracy wymaga kontaktu z ludźmi z niepełnosprawnością, osobami chorymi i seniorami.
  • Ponad to szkolenie kierowane jest do samych osób z niepełnosprawnością, które ze względu na brak wyrównania szans uczestnictwa, nie mogą brać udziału w podobnych szkoleniach.

Jak przebiega szkolenie?

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz treningu praktycznego. W jego trakcie przeważać będą metody aktywne typu: warsztaty, ćwiczenia symulacyjne, ćwiczenia grupowe, zastosowanie standardowych metod diagnostycznych, dyskusja panelowa.

Część teoretyczną stanowią krótkie wykłady z zakresu psychologii emocji i motywacji, koncentrujące się na przyczynach wypalenia zawodowego i metodach radzenia sobie z jego symptomami.
Trening praktyczny ma formę warsztatów, w trakcie których uczestnicy testują swój poziom podatności na wypalenie, analizują źródła stresu i frustracji we własnym życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne techniki przeciwdziałania lub zapobiegania wypaleniu w przyszłości.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach w naszej sali szkoleniowej w Katowicach lub innej na terenie całego kraju.

Kto prowadzi szkolenie?

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych psychologów, trenerów warsztatu psychologicznego.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa od 12 do 20 godzin. Uzależnione jest to od przyjętego programu oraz grupy docelowej.

Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.