SKOGN OD PODSTAW

Co każdy powinien wiedzieć o głuchoślepocie.

Co to jest SKOGN?

Pojęcie wprowadziła Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się. SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) – jest to środek komunikowania się, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu – głuchoślepoty.

Kim są głuchoniewidomi?

Głuchoniewidomą jest osoba, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka trudności odmienne od spowodowanych wyłącznie uszkodzeniem słuchu lub wzroku, widoczne we wszelkich sferach jej funkcjonowania, zwłaszcza w dostępie do informacji, komunikowaniu się i samodzielnym przemieszczaniu się w przestrzeni.
Środowisko osób głuchoniewidomych jest silnie zróżnicowane. Pewne wyobrażenie o tym daje umowny jego podział na cztery grupy:

 • osoby równocześnie całkowicie niewidzące i słabosłyszące,
 • osoby równocześnie całkowicie niesłyszące i słabowidzące,
 • osoby równocześnie słabowidzące i słabosłyszące,
 • osoby równocześnie całkowicie niewidome i zupełnie niesłyszące.

Szacuje się, że w Polsce żyje około 8 tysięcy takich osób. Część z nich z niepełnosprawnością tą się urodziła, inni nabyli ją w trakcie życia.

Parlament Unii Europejskiej w kwietniu 2004 roku uznał – dokumentem „Deklaracja Praw Osób Głuchoniewidomych” – prawa osób głuchoniewidomych, jako odrębnej grupy niepełnosprawnych i zalecił krajom członkowskim UE ich zastosowanie.

Nie musisz być jak Hieronymus Lorm czy Helen Keller,aby skomunikować się z osobą głuchoniewidomą.

Zawartość podstawowego szkolenia z zakresu SKOGN to:

 • Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące głuchoślepoty.
 • Savoir-vivre w kontakcie z osobą głuchoniewidomą.
 • Sprzęt ułatwiający osobom głuchoniewidomym codzienną komunikację.
 • Wybrane metody komunikacji osób głuchoniewidomych.
 • Alfabet Lorma.
 • Mowa werbalna.
 • Daktylografia – alfabet palcowy odbierany dotykiem.
 • Język migowy odbierany dotykiem.
 • Polski język migowy czy system językowo-migowy?
 • Alfabet brajla odbierany dotykiem.
 • Wybrane tematy w PJM, ułatwiające komunikację codzienną z osobą głuchoniewidomą:
  • Życie codzienne.
  • Moje mieszkanie – rozumienie i opisywanie przestrzeni.
  • Praca, szkoła, studia.
  • Miejsca i poruszanie się po wybranych miejscach.
  • Wizyty w sklepie.
  • Wypadek i udzielanie pomocy.
 • Metody komunikacji osób głuchoniewidomych w ruchu.
 • Społeczność osób głuchoniewidomych w Polsce i za granicą.
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – jedyna organizacja w Polsce zajmująca się kompleksowym wsparciem osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
 • W świecie osób głuchoniewidomych: sylwetki znanych osób głuchoniewidomych.
 • Spotkanie z osobami głuchoniewidomymi – komunikacja na żywo.

Alfabet Lorma - jeden z elementów SKOGN.

Dla kogo jest to szkolenie?

Podstawowe szkolenie z zakresu SKOGN przewidziane jest dla tych, którzy:

 • chcą zapoznać się z głuchoślepotą,
 • mają w swoim otoczeniu osoby z jednoczesną dysfunkcją zmysłów wzroku i słuchu i chcą się z nimi porozumieć,
 • pracują jako osoby pierwszego kontaktu w bankach, sklepach, urzędach i innych instytucjach, gdzie potencjalnym klientem są osoby głuchoniewidome,
 • są osobami mającymi problemy jednocześnie ze wzrokiem i słuchem,
 • chcą poznać ciekawe metody komunikacji.

Gdzie odbywają się szkolenia z zakresu SKOGN?

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach dydaktycznych lub indywidualnie w naszej sali szkoleniowej w Katowicach lub innej na terenie całego kraju, bądź w miejscu zamieszkania osób szkolonych.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący szkolenia to osoby doświadczone, kompetentne, wcześniej pracujące z osobami głuchoniewidomymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Gdy zajęcia odbywają się w grupie, prowadzone są przez dwie osoby, z czego jedna jest głuchoniewidoma.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas trwania podstawowego szkolenia z zakresu SKOGN to 60 godzin. Jednakże może ono trwać nieco krócej lub dłużej. Zależy to od programu oraz możliwości psychofizycznych osób szkolonych.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.