SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH

Dla wszystkich osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu, które chcą nauczyć się od podstaw komputera lub zdobyć nowe umiejętności.

Szyte na miarę szkolenia komputerowe dla osób głuchoniewidomych.

Zapraszamy na kursy i szkolenia komputerowe dla osób głuchoniewidomych, które przygotowaliśmy specjalnie tak, aby uczestnicy z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu mogli się nauczyć jak najwięcej. Dlatego też gdy istnieje taka potrzeba w szkoleniu uczestniczy tłumacz języka migowego. Ponad to w trakcie zajęć mogą być wykorzystywane inne sposoby komunikacji, jak na przykład: alfabet Lorma, Brajl lub daktylografia do dłoni, czy też sprzęt zamieniający mowę na tekst. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy są również praktykami w dziedzinie obsługi komputera z oprogramowaniem udźwiękawiającym i powiększającym zawartość ekranu oraz znają specyfikę pracy z osobami głuchoniewidomymi.

Dla kogo te szkolenia?

Szkolenia i kursy z zakresu obsługi komputera przez osoby głuchoniewidome są przewidziane dla tych, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę lub poznać nowoczesne metody nauki i pracy oraz sposoby rozrywki z użyciem komputera, a którzy ze względu na jednoczesną niepełnosprawność zmysłów słuchu i wzroku muszą posługiwać się oprogramowaniem powiększającym zawartość ekranu, stosować jego udźwiękowienie lub używać obydwu rodzajów oprogramowania jednocześnie, albo też posługiwać się do pracy monitorem brajlowskim.

Na jakim poziomie są te szkolenia?

Szkolenia i kursy prowadzone są na różnym poziomie zaawansowania – podstawowe, średniozaawansowane, zaawansowane. Programy szkoleń dostosowane są do potrzeb i wymagań ich uczestników.

Gdzie odbywają się te szkolenia?

Zajęcia odbywają się w niewielkich (2-3 osoby) grupach dydaktycznych lub indywidualnie w naszej sali szkoleniowej w Katowicach lub innej na terenie całego kraju, bądź w miejscu zamieszkania głuchoniewidomych osób szkolonych. Dla uczestników szkoleń istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza-przewodnika w dotarciu do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący to eksperci w swoich dziedzinach, osoby doświadczone, kompetentne, wcześniej pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Mogą to być także osoby niepełnosprawne wzrokowo lub słuchowo.

Jaka może być tematyka komputerowych szkoleń dla osób głuchoniewidomych?

Zakres programowy kursów i szkoleń to między innymi:

 • Oprogramowanie powiększające zawartość ekranu – ZoomText Magnifier, Magic, SuperNova Magnifier, ZoomText MagReader, Magic Plus, SuperNova Reader Magnifier.
 • Oprogramowanie odczytu ekranu – NVDA, Jaws, Window-Eyes, SuperNova Screen Reader.
 • Syntezatory mowy – Speak, SMP, Ivona, Loquendo, Vocalizer, RealSpeak, SynTalk, E-Speak.
 • Notatniki brajlowskie – Braillex Trio, Pac Mate, Pronto, Kajetek.
 • Monitory brajlowskie – Braillex EL, Focus, Braille Mate.
 • Systemy operacyjne – Windows, Linux, iOS.
 • Edytory tekstów – Word, WordPad.
 • Arkusz kalkulacyjny – Excel.
 • Poczta elektroniczna – Windows Live Mail, Outlook, Thunderbird.
 • Strony internetowe – Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome.
 • Komunikatory internetowe – Skype, Miranda, GG.
 • Zamiana tekstu na mowę – Balabolka, Magni.
 • Skanowanie tekstu – FineReader, OBR.
 • Kopiowanie nośników CD i DVD.
 • Korzystanie ze strumieni radiowych i telewizyjnych.
 • HTML i CSS.
 • PHP
 • Podstawy statystyki.
 • Sprzęt – powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki brajlowskie i czarnodrukowe, skanery, monitory, klawiatury, komputery stacjonarne i przenośne.
 • Inne.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas trwania kursu lub szkolenia uzależniony jest od jego programu, potrzeb i możliwości psychofizycznych głuchoniewidomej osoby szkolonej.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.