SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

Ręce piszące na klawiaturze komputerowej.

Jeśli jesteś osobą całkowicie niewidomą, która chce nauczyć się od podstaw obsługi komputera lub zdobyć nowe umiejętności, to szkolenia te są dla Ciebie.

Weź udział w szkoleniu komputerowym i podnieś swoje umiejętności!

Zapraszamy na specjalistyczne kursy i szkolenia komputerowe dla osób niewidomych, które przygotowaliśmy celowo tak, aby korzystający z oprogramowania odczytu ekranu i syntezatorów mowy mogli się nauczyć jak najwięcej. Prowadzone są one przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy są również praktykami w dziedzinie przekazywanej wiedzy. Nieprzypadkowo wśród nich są także instruktorzy niewidomi. Szkolenia te prowadzone są w certyfikowanej, mobilnej pracowni komputerowej.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia i kursy z zakresu obsługi komputera przez osoby niewidome są przewidziane dla tych, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę lub poznać nowoczesne metody nauki i pracy oraz sposoby rozrywki z użyciem komputera, a którzy ze względu na niepełnosprawność zmysłu wzroku muszą posługiwać się oprogramowaniem odczytu ekranu i syntezatorem mowy.

Na jakim poziomie są niniejsze szkolenia?

Szkolenia i kursy komputerowe dla osób niewidomych prowadzone są na różnym poziomie zaawansowania – podstawowe, średniozaawansowane, zaawansowane. Programy szkoleń dostosowane są do potrzeb i wymagań ich uczestników, którzy uczą się, jak pracować na komputerze bez użycia myszy komputerowej, przy pomocy oprogramowania odczytu ekranu, wraz z syntezatorem mowy.

Jaka może być tematyka kursów i szkoleń?

Zakres programowy szkoleń komputerowych dla osób niewidomych to między innymi:

 • Notatniki brajlowskie – Braillex Trio, Pac Mate, Pronto, Kajetek.
 • Oprogramowanie odczytu ekranu – NVDA, Jaws, Window-Eyes, SuperNova Screen Reader.
 • Syntezatory mowy – Speak, SMP, Ivona, Loquendo, Vocalizer, RealSpeak, SynTalk, E-Speak.
 • Monitory brajlowskie – Braillex EL, Focus, Braille Mate.
 • Systemy operacyjne – Windows, iOS.
 • Edytory tekstów – Word, WordPad.
 • Arkusz kalkulacyjny – Excel.
 • Poczta elektroniczna – Windows Live Mail, Outlook, Thunderbird.
 • Strony internetowe – Internet Explorer, Firefox.
 • Komunikatory internetowe – Skype, Miranda, GG.
 • Skanowanie tekstu – FineReader, OBR.
 • Zamiana tekstu na mowę – Balabolka, Magni.
 • Kopiowanie nośników CD i DVD.
 • Korzystanie ze strumieni radiowych i telewizyjnych.
 • HTML i CSS.
 • PHP
 • Podstawy statystyki.
 • Sprzęt – drukarki brajlowskie i czarnodrukowe, skanery, monitory, klawiatury, komputery przenośne i stacjonarne.
 • Inne.

Kto prowadzi szkolenia z zakresu obsługi komputera przez osoby niewidome?

Prowadzący zajęcia to osoby doświadczone, kompetentne, wcześniej pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Są to jednocześnie osoby niepełnosprawne wzrokowo, co ma niebagatelne znaczenie dla przyswajania wiedzy przez uczestników, gdyż instruktorzy znają z autopsji różne problemy i ich rozwiązania.
W przypadku szkoleń grupowych, gdzie bierze udział więcej niż 4 osoby, uczestnicy mogą mieć do dyspozycji dwuch trenerów.

Gdzie odbywają się szkolenia komputerowe dla osób niewidomych?

Zajęcia prowadzone są zarówno w trybie indywidualnym, jak i grupowym. Odbywać się mogą one na terenie całej polski, w miejscu zamieszkania osób szkolonych, w naszej pracowni w Katowicach, bądź też w atrakcyjnych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych na terenie całego kraju. Mogą się także odbywać w innych miejscach, które ustalamy indywidualnie z zamawiającym.
Posiadamy także akredytowane mobilne laboratorium ECDL, w którym prowadzimy zajęcia i egzaminy. ECDL dla niewidomych jet więc także dostępny dla tych osób.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas trwania szkolenia lub kursu uzależniony jest od jego programu oraz możliwości psychofizycznych osoby szkolonej.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.