WARSZTATY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Poszukiwanie pracy nie musi trwać długo!

Zapraszamy na szkolenia warsztatowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, które kierujemy do osób z niepełnosprawnością – zarówno fizyczną, jak i sensoryczną.

Osoby z niepełnosprawnościami często są w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Nierzadko stawiają się w pozycji osoby gorszej w porównaniu z pełnosprawnymi kandydatami do pracy. Sami często nie do końca zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób przedstawić się pracodawcy, aby być przez niego postrzegany jako osoba, dzięki której można mieć rozliczne korzyści – w tym finansowe, co dla przedsiębiorców jest przecież niezwykle istotne.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia warsztatowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy skierowane są do osób, które:

 • Chcą nauczyć się jak aktywnie i skutecznie poszukiwać pracy.
 • Poszukują zatrudnienia, zarówno dla tych, którzy poszukują pracy już od pewnego czasu i chcą zwiększyć skuteczność swoich działań, jak i tych, którzy dopiero te poszukiwania rozpoczynają.
 • Znajdują się w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z tego powodu mają trudności w znalezieniu pracy.
 • Używają do komunikacji alternatywnych metod, jak na przykład alfabet Lorma czy język migowy i z powodu nieznajomości tych metod przez wykładowców nie mogą uczestniczyć w podobnych szkoleniach.
 • Są osobami z dysfunkcją wzroku i potrzebują by na zajęciach uwzględnić potrzeby osób niewidomych lub słabowidzących.
 • Ze względu na jednoczesną dysfunkcję wzroku i słuchu potrzebują zastosowania specyficznych metod komunikacji i uwzględnienia możliwości podjęcia zatrudnienia.

Jaki jest program szkoleń?

Plan szkoleń obejmuje część praktyczną i teoretyczną. W jego zakresie znajdują się m.in. takie zagadnienia oraz odpowiedzi na pytania:

 1. SAMOWIEDZA
  • Poznanie siebie: zainteresowania, umiejętności, mocne i słabe strony, cechy osobowości, stan zdrowia.
  • Moje wartości życiowe.
  • Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 2. PLANOWANIE KARIERY
  • Wartość pracy ? powody, dla których ludzie pracują.
  • Moja wymarzona praca.
  • Moje cele zawodowe.
  • Obrazy pracy.
  • Metody poszukiwania pracy ? w jaki sposób mogę szukać pracy?
  • Problemy w procesie szukania pracy ? na jakie mogę natrafić problemy oraz jak mogę je rozwiązać?
  • Dobre praktyki ? przykłady osób, które znalazły pracę i osiągnęły sukces.
  • Moja strategia poszukiwania pracy.
 3. DZIAŁANIE: AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
  • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych ? CV i list motywacyjny.
  • Analiza ogłoszeń internetowych, prasowych.
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej ? najczęstsze pytania na rozmowie o pracę, błędy podczas rozmowy o pracę, autoprezentacja podczas rozmowy o pracę.
  • Rekrutacja.
 4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I JA
  • Autoprezentacja w życiu codziennym i podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Asertywność ? umiejętność wyrażania siebie.
  • Budowanie pozytywnej samooceny.
  • Metody motywowania się.

Metody pracy w trakcie zajęć.

W trakcie zajęć wykorzystywane będą między innymi następujące metody pracy:

 • wykład ? prezentacje, videocasty,
 • dyskusje,
 • analiza przypadku,
 • burza mózgów,
 • odgrywanie ról,
 • praca w podgrupach,
 • gry i symulacje.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Zajęcia odbywają się w grupach dydaktycznych (8-16 osób) w naszej sali szkoleniowej w Katowicach lub innej na terenie całego kraju. W przypadku uczestników głuchoniewidomych, grupa może być mniejsza.

Kto prowadzi szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy?

Prowadzący to osoby doświadczone, kompetentne, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Prowadzone są one przez doradców zawodowych znających brajla oraz alternatywne metody komunikacji, jak alfabet Lorma, język migowy, brajl do dłoni itp.

Jak długo trwają szkolenia?

Całość pojedyńczego szkolenia trwa 20 godzin dydaktycznych. Warsztaty odbywają się 4 razy w tygodniu w godzinach od 9:00 do 14:00.
Terminy zajęć mogą być jednak modyfikowane.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.