NIEPEŁNOSPRAWNI, A WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Czy wymiar sprawiedliwości wie, co zrobić, gdy stroną jest osoba niepełnosprawna?

Niepełnosprawni, a wymiar sprawiedliwości.

Wśród uczestników postępowania w sądach, czy prokuraturze są osoby niepełnosprawne. Załatwiają one samodzielnie różnego rodzaju sprawy, lecz czasami potrzebują drobnej pomocy. Zdarza się jednak, iż pracownik nie jest w stanie w pełni i prawidłowo obsłużyć klienta z niepełnosprawnością ? z racji tego, iż kadrze brakuje odpowiedniego przeszkolenia w zakresie podstawowej komunikacji z osobą niepełnosprawną. Często też zwykła niewiedza o sposobach porozumiewania się jest hamulcem dla kontaktu z taką osobą, a także powoduje rozgoryczenie wśród interesantów z niepełnosprawnością.

Jak poprawić komfort osób z niepełnosprawnościami w kontakcie z pracownikami wymiaru sprawiedliwości?

Aby zapobiec podobnym sytuacjom, proponujemy przeszkolenie wybranej kadry instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak na przykład strażników, kancelistów, asystentów itp. W naszym szkoleniu mogą wziąć udział również pracownicy wyższego szczebla.

Proponowane przez nas zajęcia obejmują sześciogodzinne spotkanie prowadzone w gmachu placówki, w którym funkcjonariusze pracują. Program zajęć przewiduje wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia związane z niepełnosprawnością oraz część warsztatową prowadzoną metodami interaktywnymi, która umożliwi uczestnikom zajęć wcielenie się w rolę osoby niepełnosprawnej oraz doświadczenie możliwości i ograniczeń, które są codziennością osób niepełnosprawnych. W trakcie trwania szkolenia, jego uczestnicy nauczą się, jak w prosty sposób pomóc osobie z niepełnosprawnością w załatwianiu spraw. Dzięki temu nie tylko poprawią komfort funkcjonowania tych petentów, ale sami będą czuli się pewniej w kontakcie z taką osobą.

Zakres tematyczny szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości obejmuje:

  • zajęcia z zakresu pracy z petentem niepełnosprawnym z dysfunkcją wzroku;
  • zajęcia z zakresu pracy z petentem niepełnosprawnym z dysfunkcją słuchu;
  • zajęcia z zakresu pracy z petentem niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu;
  • zajęcia z zakresu pracy z petentem z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni szkoleniowcy – w tym z niepełnosprawnością. Uczestnicy szkolenia otrzymają potwierdzenie udziału.

Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.