NASZ ZESPÓŁ

Share Button

Oto nasz zespół – niektórzy nasi pracownicy i współpracownicy.

Krzysztof Wostal – prezes firmy

Krzysztof Wostal

Założyciel naszej firmy – w branży szkoleniowej pracuje od roku 2000, prowadząc szkolenia na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. Ponadto pracował na samodzielnych, bądź specjalistycznych stanowiskach, jak na przykład do spraw informatyki i personalnych, jako nauczyciel w szkole podstawowej, wykładowca uniwersytecki, członek zespołu weryfikująco-monitorującego wdrażanie Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a także na stanowiskach kierowniczych. Ponadto prowadził autorski program w radio.
Posiada dyplom Technika Informatyka, a także Licencjat Administracji, który uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest magistrem pedagogiki, który to tytuł uzyskał studiując na wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i seminariach. Potrafi biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Zna alternatywne metody komunikacji, jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia.

Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Był między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem zarządu )także wiceprzewodniczącym) Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Obecnie jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących.
Za swoją działalność na różnych płaszczyznach, był kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymał statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 został wyróżniony w kategorii Lodołamacz Specjalny w Śląskim etapie konkursu „Lodołamacze”.”

Lubi podróżować, czytać książki, słuchać różnorakiej muzyki, odpoczywać przy nargili, grać w szachy, pływać, jeździć na rowerze. Interesuje się tyfloinformatyką, polityką społeczną, psychologią pozytywną, historią, prawem wobec niepełnosprawności i transportem publicznym. Jest otwarty na różne religie i światopoglądy. Uważa, iż w życiu najważniejsza jest miłość. Jeśli ona jest, to wszystko się poukłada.

Michał Kasperczak – redaktor naczelny portalu AP-technologie.info

Michał Kasperczak.

Absolwent historii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 20 lat interesuje się i praktycznie wykorzystuje technologie tyfloinformatyczne w pracy i nauce. Współpracował z firmami komputerowymi, świadczącymi usługi na rzecz niewidomych i słabowidzących klientów. Współuczestniczył w testach interfejsu aplikacji biznesowych SAP ERP dla niewidomych użytkowników końcowych, odpowiadał za kształt merytoryczny kwartalnika i portalu Tyfloświat.pl i pomagał we współtworzeniu serwisu Tyflopodcast.net.
Obecnie tworzy serwis internetowy poświęcony technologiom przydatnym osobom niepełnosprawnym sensorycznie.

Interesuje się: książkami elektronicznymi, technologiami firmy Apple, historią tyfloinformatyki, historią Polskiego Radia i polskiej muzyki rozrywkowej.

Jacek Kowina – marketing i handel

Jacek Kowina

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem technologii żywności. Studia w tym zakresie ukończył na Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1988 r rozpoczął pracę w spółdzielni mleczarskiej JOGSER przechodząc kolejne szczeble zawodowe. W latach 1991-2012 pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu odpowiedzialnego za pion handlu,produkcji i zapewnienia jakości. Ukończył wiele szkoleń i kursów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,rachunkowości zarządczej,zarządzania zespołami ludzkimi a także w zakresie marketingu i systemów jakości. Opracowywał i wdrażał strategię rozwoju firmy przy zmieniających się warunkach gospodarowania.

Jest odznaczony medalem „Zasłużony dla spółdzielczości mleczarskiej” Od 2013 r jest członkiem Polskiego Związku Niewidomych. Z firmą Alfa Prim związany jest od czerwca 2015r. Swoje umiejętności i doświadczenie chce wykorzystać dla dobra społeczności osób niepełnosprawnych.

W życiu prywatnym najważniejsza jest dla niego rodzina. Jest członkiem katolickiego ruchu Światło-Życie „Domowy Kościół”.
Interesuje się historią,lubi pływać i podróżować po Polsce.

Jarosław Ferdynus – szkolenia

Jarosław Ferdynus

Z firmą współpracuje od kwietnia 2011r. Jest magistrem administracji i magistrem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Swoje działania w tym zakresie skupia na statusie prawnym osoby niepełnosprawnej.
Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Pracuje społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych i jest inicjatorem wielu działań, których celem było promowanie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.

Interesuje się muzyką i aktorstwem. Lubi rozwiązywać zagadki i badać niewyjaśnione zjawiska. Swój wolny czas spędza na słuchaniu muzyki, śpiewaniu, spotkaniach ze znajomymi. Uwielbia czytać książki. Jego marzeniem jest aktorstwo i pokazanie, że osoby niepełnosprawne też mogą być dobre w zawodach dla nich zamkniętych, a walkę ze stereotypami traktuje jak wyzwanie.

Najważniejsi są dla niego rodzina i przyjaciele. Główną zasadą, jaką kieruje się w życiu jest to, iż nie ma sytuacji, z której nie byłoby wyjścia.

Daria Bizoń – szkolenia, kontrola jakości

Daria Bizoń

Z zawodu Informatyk z elementami fizyki medycznej. Studia na tym kierunku ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. W 2006r. otworzyła przewód doktorski na wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Mając zamiłowanie do nauk medycznych, w 2006r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Cały czas doskonali swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Tyflologii i tyflorehabilitacji uczyła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczestniczyła w rocznym kursie z tego zakresu.
Z firmą ALFA PRIM współpracuje od początku jej istnienia. Wcześniej pracowała w różnych firmach, na różnych stanowiskach. Jako instruktor szkoleń komputerowych pracuje od 2000r. Zatem ma doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku, a także z osobami z różną niepełnosprawnością, w tym intelektualną. W ALFA PRIM zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń przeważnie komputerowych, a także doradztwem tyfloinformatycznym.

W wolnym czasie uwielbia czytać książki, słuchać muzyki, chodzić po górach, latać np. szybowcem i podróżować. Marzy o skoku ze spadochronem i locie balonem. Interesuje się medycyną i religioznawstwem.
Uważa, że aby osiągnąć cel, to najpierw trzeba chcieć, a potem móc. Jej mottem są słowa Seneki Młodszego: „Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera.”.

Piotr Adamczyk – szkolenia

Piotr Adamczyk

Jego zawód wyuczony to technik telekomutacji. Przez 11 lat pracował jako instruktor telekomunikacji.
Od kilku lat prowadzi indywidualne i grupowe szkolenia dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania udźwiękawiającego i powiększającego, a także innego sprzętu specjalistycznego dla tych osób. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kolejnych szkoleniach.

Od roku 2006 pracuje społecznie, m.in. w zarządzie Jeleniogórskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Współpracował z instytucjami miasta Jelenia Góra w zakresie dostosowania szlaków komunikacyjnych oraz pojazdów komunikacji miejskiej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
Obecnie działa na rzecz rehabilitacji, zajmując się sprzętem i oprogramowaniem ułatwiającym codzienne funkcjonowanie ludziom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
Za swoją działalność został odznaczony Brązową Odznaką Polskiego Związku Niewidomych.

Interesuje się tyfloinformatyką i nowinkami technologicznymi ułatwiającymi życie osobom niepełnosprawnym. Lubi czytać książki, należy do Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg”. Lubi także odpoczynek na łonie natury. Uwielbia szybkie, kilkukilometrowe marsze, które pokonuje kilka razy w tygodniu.

Jego motto: „Pomagając innym, najbardziej pomagamy sobie”.

Agnieszka Majnusz – szkolenia, język migowy, doradztwo personalne i zawodowe

Agnieszka Majnusz

Z zawodu pedagog, fotograf, trener pracy, doradca zawodowy. Absolwentka podyplomowych studiów Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Nowoczesnego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej. W firmie zajmuje się asystą zatrudnienia, doradztwem personalnym i zawodowym. Prowadzi także szkolenia z zakresu języka migowego oraz innych alternatywnych metod komunikacji.

Od wielu lat związana jest ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, z ALFA PRIM współpracuje od początku jej istnienia. Wcześniej pracowała w Irlandii oraz Anglii, doskonaląc znajomość języka angielskiego oraz poznając świat osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Miłośniczka psychologii twórczości oraz ćwiczenia giętkości myślenia. W chwilach wolnych z rozkoszą oddaje się medytacji, czytaniu książek dotyczących duchowości oraz słuchaniu muzyki z różnych stron świata. Wyznaje zasadę, że jeśli pragnie się osiągnąć jakiś cel, to najważniejsze jest zrobienie pierwszego kroku w kierunku jego realizacji.

Małgorzata Żywina – język migowy, tłumaczenia na język migowy, Kultura Głuchych

Małgorzata Żywina

Z firmą współpracuje od 2011 roku, prowadząc warsztaty dotyczące komunikacji z osobą niesłyszącą oraz podstaw języka migowego. W firmie zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat języka migowego oraz świata osób Głuchych. Tworzy tłumaczenia na stronę firmową, prowadzi szkolenia z zakresu języka migowego, jak również jest odpowiedzialna za kontakty z osobami Głuchymi. Jej naturalnym językiem jest Polski Język Migowy (PJM) i bez wątpienia jest specjalistką w tej dziedzinie. Współpracowała również z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, jak i szkołami przy realizacji różnego rodzaju szkoleń dotyczących komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Jest także aktywną wolontariuszką Śląskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, w której również prowadzi warsztaty języka migowego. Jej działalność została nagrodzona i w 2012 roku zajęła II miejsce w Śląskim Konkursie Wolontariusza Roku.

Jej zainteresowania to głównie podróże i co się z tym wiąże – poznawanie języków migowych innych krajów, a także Kultura Głuchych.

Barbara Grześ – przetargi i zamówienia

Barbara Grześ

W ALFA PRIM pracuje od września 2010 roku, zajmując się sprawami dotyczącymi przetargów i zamówień publicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Zna alternatywne metody komunikacji, jak Brajl do dłoni, alfabet Lorma i daktylografia. Biegle posługuje się pismem punktowym dla niewidomych – Brajl.

Od roku 2001 udziela się społecznie, uczestnicząc w pracach różnych organizacji, rad i komisji.
Była m.in. konsultantką przy dostosowywaniu do możliwości percepcyjnych osób z dysfunkcją narządu wzroku ekspozycji w Muzeum Śląskim i Nadleśnictwie Katowice, członkiem Rady Rehabilitacyjnej przy Okręgu Śląskim Polskiego Związku Niewidomych, a także dwukrotnie członkiem komisji przyznającej środki w ramach programów celowych przy Śląskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Była członkiem zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, a także przez 10 lat Prezesem Zarządu koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach. Obecnie jest Wiceprzewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach.
Za swoją działalność została odznaczona Brązową i srebrną odznaką Polskiego Związku Niewidomych, a także srebrną oznaką Sejmiku Województwa Śląskiego.

Pasjonuje się tyfloinformatyką. Lubi czytać książki, pływać, tańczyć, nawiązywać nowe znajomości. Z uśmiechem i wiarą w swoje działania pokonuje trudności. Jest otwarta na innych ludzi.

Bogusława Żywna – prace biurowe

Bogusia

W Instytucie ALFA PRIM pracuje od maja 2011 r. Zajmuje się sprawami administracyjnymi, głównie obiegiem dokumentów, tak papierowych, jak i w wersji elektronicznej. Posługuje się daktylografią, językiem migowym oraz biegle alfabetem Brajla.

Była przewodniczącą Rady Śląskiego Klubu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, a obecnie jest pełnomocnikiem zarządu w Śląskiej Jednostce Wojewódzkiej tej organizacji. W latach 2011-2015 pełniła funkcję zastępczyni członka zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich. Zajmuje się promowaniem alfabetu Brajla wśród młodzieży szkolnej oraz propagowaniem wiedzy na temat osób niepełnosprawnych. Jest osobą lubiącą wyzwania i otwartą na nowe doświadczenia.

Bardzo lubi zwierzęta oraz kwiaty. W wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej, pływa, jeździ konno oraz uwielbia długie spacery.
Uważa, że po każdym upadku człowiek podnosi się silniejszy, jeśli nie podda się słabości. Jej motto: trzeba być odważnym i otwartym na ludzi!

Share Button


Komentarze są zamknięte.