INFORMACJE URZĘDOWE W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM.

Share Button

Jeśli wśród Twoich klientów/petentów są osoby niesłyszące.
Jeśli administrujesz serwisem internetowym czy stroną Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.
Jeśli obowiązuje Cię „Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się” …

Przepisy prawa i przyzwoitość obligują.

Istnieje szereg przepisów prawnych, które tworzą sprzyjające warunki dla korzystania przez człowieka głuchego z jego prawa do posługiwania się językiem migowym w interakcjach publicznych (społecznych, urzędowych).

Okulary leżące na biurku.

Czy przekazywane w urzędzie lub zamieszczane w serwisie internetowym informacje urzędowe tłumaczone są na Polski Język Migowy?

Chcesz uniknąć zarzutów o dyskryminację osób głuchych? Przekazuj informacje urzędowe nie tylko w Języku Polskim, lecz także w Polskim Języku Migowym.

Dlaczego właśnie taka forma przekazu informacji jest potrzebna osobom głuchym?

Konieczność taka wynika z tego, że nie znają oni w dostateczny sposób języka polskiego, umożliwiającego zrozumienie tekstu pisanego. Ich naturalnym językiem jest Polski Język Migowy (PJM). Dlatego też nasze wideotłumaczenia są w tym języku.

Do kogo kierowana jest niniejsza oferta?

Oferta videotłumaczeń informacji urzędowych na Polski Język Migowy skierowana jest do osób, które:

  • administrują stronami internetowymi urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • pracują jako osoby pierwszego kontaktu w urzędach, komisariatach, siedzibach służb społecznych i innych instytucjach, gdzie potencjalnym klientem są osoby głuche, porozumiewające się w języku migowym,

oraz osób decyzyjnych w

  • urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
  • Policji, Pogotowiu, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,
  • Ośrodkach Pomocy Społecznej,
  • i innych.

W jaki sposób wykonujemy usługę videotłumaczenia informacji urzędowych w Języku Polskim na Polski Język Migowy.

Przekazany nam materiał tłumaczymy na Polski Język Migowy, a następnie, po nagraniu i obróbce film video w rozdzielczości HD przekazywany jest zleceniodawcy na nośniku elektronicznym.
Film taki można zamieścić w serwisie internetowym do obejrzenia przez go odwiedzających. Można także zapisać film na nośniku elektronicznym i przekazać osobie niesłyszącej do zapoznania się przez nią z nim w domu.

Człowiek trzymający tablet.

Co tłumaczymy?

Na Polski Język Migowy tłumaczymy Przede wszystkim informacje pisane : komunikaty, dokumenty, instrukcje, artykuły, broszury itp. a także materiały audiowizualne.
Pragniemy zwrócić uwagę, że tekst w PJM nie jest dokładnym odwzorowaniem tekstu w Języku Polskim, gdyż język ten charakteryzuje się inną gramatyką i słownictwem. W obecnej chwili skodyfikowano ponad 6000 znaków w PJM, co powoduje, iż nie każde słownictwo, które urzywane jet w Języku Polskim, ma swoje odpowiedniki w PJM. Pamiętać też trzeba, że nie wszyscy głusi znają wszystkie zwroty, podobnie jak osoby słyszące niektórych zwrotów także nie znają.

Kto tłumaczy teksty na PJM?

Tłumaczący to osoby z bogatym doświadczeniem w komunikacji z osobami głuchymi, na co dzień posługującymi się PJM. Istotne dla wysokiej jakości tłumaczenia jest fakt, że jest ono także konsultowane z osobą na co dzień posługującą się Polskim Językiem Migowym.

Jak długo trwa wykonanie usługi?

Czas wykonania usługi tłumaczenia uzależniony jest od stopnia skomplikowania i długości tekstu do przetłumaczenia z Języka Polskiego na Polski Język Migowy.

Ile to kosztuje?

Każdy materiał do tłumaczenia jest wyceniany w zależności od jego wielkości i złożoności.
W przypadku stałej współpracy stosujemy upusty.

Na zachętę do samodzielnego poznawania PJM…

Tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem migowym zapraszamy do nauki alfabetu języka migowego, prezentowanego poniżej, oraz do skorzystania z naszych kursów języka migowego (PJM) od podstaw:


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszes' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

By wiedzieć więcej...


Share Button


Komentarze są zamknięte.