OBSŁUGA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PLACÓWCE HANDLOWEJ

Share Button

Czy w swojej samoobsługowej placówce handlowej nie chcesz 4,7 miliona społeczeństwa by nie zarobić?

Samoobsługowe placówki handlowe, a klienci z niepełnosprawnościami.

W samoobsługowych placówkach handlowych klienci, zazwyczaj zaopatrzeni w specjalny koszyk lub wózek sklepowy, mają bezpośredni dostęp do półek z wystawionymi na sprzedaż towarami, sami je wybierają i przenoszą w koszykach (lub podwożą w wózkach) do kasy, w której uiszczają należność. Sami też potem je pakują w torby na zakupy.

Wózki na zakupy w placówce handlowej.

Dla osób z niepełnosprawnością system ten bywa jednak kłopotliwy, gdyż często nie jest on dla nich przyjazny, a nierzadko wręcz stanowi barierę utrudniającą dokonywanie zakupów.

Według spisu powszechnego z roku 2011 w Polsce żyje 4,7 miliona osób z niepełnosprawnościami. Mają oni takie same prawa jak pozostali członkowie społeczeństwa – także w kwestii dokonywania zakupów, dlatego też, powinni mieć swobodny dostęp do wszelkich usług, z którymi wszyscy obywatele mają do czynienia na co dzień. Zarządcy obiektów handlowych starają się ułatwić przemieszczanie się i dokonywanie zakupów przez osoby z niepełnosprawnościami. Kwestia ich mobilności powszechnie poruszana jest jednak jedynie w kontekście osób z niepełnosprawnością ruchową, z pominięciem potrzeb innych niepełnosprawności. Niezmiernie rzadko do pomocy w zakupach przygotowana jest obsługa placówki, a także bardzo trudno dotrzeć osobie z niepełnosprawnością do takich osób – jeśli nawet one w placówce pracują.

Szkolenia warsztatowe z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością przez pracowników placówek handlowych nauczą i zwrócą uwagę ich uczestnikom, jak skutecznie pomóc klientowi niepełnosprawnemu w czasie dokonywania zakupów i jak właściwie zachować się w stosunku do człowieka niepełnosprawnego.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia z zakresu obsługi niepełnosprawnego klienta przez pracowników placówek handlowych przewidziane są dla:

 • pracowników placówek handlowych, mających bezpośredni kontakt z klientami,
 • pracowników działów szkoleniowych placówek handlowych,.
 • pracowników ochrony obiektów handlowych.

Co daje placówce handlowej i jej pracownikowi szkolenie z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością?

Portfele.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się identyfikować potrzeby niepełnosprawnych klientów w zakresie komunikacji,
 • nabędą umiejętności podstawowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
 • nauczą się jak przeprowadzić rozmowę z użyciem alternatywnych środków,
 • będą mogli wykształcić w sobie umiejętności niezbędne do efektywnej i profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością,
 • nauczą się, jak skutecznie i profesjonalnie mogą pomóc osobie niepełnosprawnej w dokonywaniu zakupów,
 • przygotują się do wypracowania standardów obsługi klienta z niepełnosprawnością,
 • rozwiną umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi.

Sklepy samoobsługowe starają się tak rozmieścić regały z towarami, aby maksymalnie wyeksponować swoją ofertę. Nie zawsze idzie to w parze z wygodą klientów, którzy są przykładowo zmuszani do przeciskania się przez wąskie przejścia. Nawet osoby w pełni sprawne muszą uważać, aby nie zrzucić towaru, a co dopiero mają mówić klienci poruszający się na wózkach inwalidzkich czy niewidomi.
Dlatego warto się nauczyć obsługi klienta z niepełnosprawnością, bo gdy będziemy to umieli, klient taki do nas wróci. I to nie jeden raz. Podzieli się też w swoim środowisku informacją o przyjaznej placówce – o nieprzyjaznej tym bardziej.

Jaka jest tematyka szkoleń?

Warsztatowe i interaktywne szkolenia z zakresu obsługi przez pracowników placówek handlowych niepełnosprawnego klienta obejmują między innymi następujące tematy:

 • Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności.
 • Różnice między ludźmi z niepełnosprawnością, a tymi bez niej.
 • Podstawowe akty prawne wobec osób z niepełnosprawnością i niepełnosprawności obowiązujące w Polsce.
 • Identyfikowanie specjalnych potrzeb klienta ze względu na jego niepełnosprawność.
 • Nauka, praca, życie codzienne osób z niepełnosprawnością.
 • Pasje, hobby i zainteresowania niepełnosprawnych.
 • Sprzęt ułatwiający wykonywanie pracy i życia, którymi posługują się niepełnosprawni.
 • Jak skutecznie pomóc klientowi niepełnosprawnemu w dokonaniu zakupów.
 • Niepełnosprawni fizycznie i różnice w podejściu do nich ze względu na sposób ich przemieszczania się.
 • Znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych w kontaktach z klientem z dysfunkcją wzroku.
 • Podstawowe i alternatywne sposoby komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.
 • Sposoby komunikacji z osobą Głuchą w przypadku nieznajomości języka migowego.
 • Jak mieć dobry kontakt z osobą słabosłyszącą.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Wózek sklepowy.

Zajęcia odbywają się w grupach dydaktycznych od kilku, do kilkunastu uczestników, w placówce, gdzie pracują szkolone osoby, bądź w wynajętej sali na terenie całego kraju.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący to osoby doświadczone, kompetentne, pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Wśród trenerów są osoby z niepełnosprawnością, niejednokrotnie wyróżnione różnymi, prestiżowymi nagrodami.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas szkolenia z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością przez pracownika placówki handlowej to 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie esencjonalnych omówień, a także metodami interaktywnymi i warsztatowymi.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Share Button


Komentarze są zamknięte.