PASAŻER Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W TRANSPORCIE PUBLICZNYM

Share Button

Jesteś pracownikiem transportu publicznego – kierowcą, motorniczym, konduktorem, kasjerem, informatorem…?
Pracujesz na dworcu, lotnisku, promie, statku pasażerskim … i pojawiają się tam niepełnosprawni pasażerowie?

Kraków nocą. Ulica, a na niej szyny tramwajowe i smuga świetlna po przejeździe tramwaju.

Niepełnosprawni także chcą, mogą i powinni mieć możliwość podróżowania.

W dzisiejszym świecie przemieszczanie się jest jednym z warunków rozwoju, a także koniecznością dla zaspakajania różnych życiowych celów. Ludzie przemieszczają się za pomocą różnych środków transportu. Ich wybór uzależniony jest od wielu czynników, wśród których wymienić możemy przykładowo: rodzaj transportu – publiczny/prywatny, wygoda w trakcie podróży, długość trasy, czy koszty z tym związane. Dla osób z niepełnosprawnościami, przy planowaniu podróży istotne są także bariery architektoniczne i komunikacyjne, na jakie mogą napotkać w trakcie podróży, wraz możliwościami ich pokonywania. Niejednokrotnie niewielka pomoc osobie niepełnosprawnej pozwala na likwidację tych barier.

Katowice - dworzec kolejowy.

Pamiętać należy, że niepełnosprawni mają takie same prawa jak pozostali członkowie społeczeństwa, dlatego też, powinni mieć dobry dostęp do wszelkich usług, z którymi wszyscy obywatele mają do czynienia na co dzień, co w konsekwencji powoduje, że pracownicy transportu publicznego powinni być przygotowani do pomocy klientom i obsługi pasażera z niepełnosprawnością.

Tory kolejowe.

Niepełnosprawni podróżują z asystą, lecz bardzo często także samodzielnie. Szkolenia warsztatowe z zakresu obsługi pasażera z niepełnosprawnością w transporcie publicznym nauczą i zwrócą uwagę ich uczestnikom, jak skutecznie pomóc podróżnemu niepełnosprawnemu i jak właściwie zachować się w stosunku do człowieka z niepełnosprawnością, a także jak nie popełniać prostych błędów w kontakcie z niepełnosprawnym podróżnym.

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia z zakresu obsługi niepełnosprawnego klienta przez pracowników transportu publicznego przewidziane są dla:

 • kierowców,
 • motorniczych,
 • konduktorów,
 • kontrolerów biletów,
 • bagażowych,
 • kasjerów,
 • marynarzy na statkach pasażerskich,
 • stewardów,
 • taksówkarzy,
 • pracowników służb informacyjnych,
 • oraz innych pracowników transportu zbiorowego.

Co daje pracownikom transportu publicznego szkolenie z zakresu obsługi pasażera z niepełnosprawnością?

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • nauczą się identyfikować potrzeby niepełnosprawnych klientów w zakresie komunikacji,
 • nabędą umiejętności podstawowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
 • nauczą się jak przeprowadzić rozmowę z użyciem alternatywnych środków,
 • będą mogli wykształcić w sobie umiejętności niezbędne do efektywnej i profesjonalnej obsługi pasażera z niepełnosprawnością,
 • nauczą się, jak skutecznie i profesjonalnie mogą pomóc osobie niepełnosprawnej,
 • przygotują się do wypracowania standardów obsługi klienta z niepełnosprawnością,
 • poznają najczęściej popełniane błędy w stosunku do pasażerów z niepełnosprawnością, a także dowiedzą się, jak ich nie popełniać,
 • rozwiną umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi.

Jaka jest tematyka szkoleń?

Warsztatowe i interaktywne szkolenia z zakresu obsługi przez pracowników transportu zbiorowego niepełnosprawnego pasażera obejmują między innymi następujące tematy:

 • Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności.
 • Różnice między ludźmi z niepełnosprawnością, a tymi bez niej.
 • Podstawowe akty prawne wobec osób z niepełnosprawnością i niepełnosprawności obowiązujące w Polsce, dotyczące transportu zbiorowego.
 • Identyfikowanie specjalnych potrzeb klienta ze względu na jego niepełnosprawność.
 • Nauka, praca, życie codzienne osób z niepełnosprawnością.
 • Pasje, hobby i zainteresowania niepełnosprawnych.
 • Sprzęt ułatwiający wykonywanie pracy i życia, którymi posługują się niepełnosprawni.
 • Jak skutecznie pomóc klientowi niepełnosprawnemu w podróży.
 • Niepełnosprawni fizycznie i różnice w podejściu do nich ze względu na sposób ich przemieszczania się.
 • Znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych w kontaktach z klientem z dysfunkcją wzroku.
 • Podstawowe i alternatywne sposoby komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.
 • Sposoby komunikacji z osobą niesłyszącą w przypadku nieznajomości języka migowego.
 • Jak mieć dobry kontakt z osobą słabosłyszącą.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Zajęcia odbywają się w grupach dydaktycznych od kilku, do kilkunastu uczestników, w siedzibie instytucji szkolonych osób, bądź w wynajętej sali na terenie całego kraju.

Kto prowadzi te szkolenia?

Prowadzący to osoby doświadczone, kompetentne, pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Wśród trenerów są aktywne (również podróżniczo) osoby z niepełnosprawnością, niejednokrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas szkolenia to 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi i warsztatowymi.

Kraków - niebieski tramwaj numer 0.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Share Button


Komentarze są zamknięte.